Anketa :: Koja vrsta plesa Vam najviše "leži" ?

Moderni ples (23% - 79 glasova)

Jazz dance (6% - 20 glasova)

Show dance (42% - 140 glasova)

Folklor (11% - 38 glasova)

Hip Hop (18% - 60 glasova)